Åbenhedsregister


Politikere og borgere har en gensidig interesse i at mødes. Møder med borgere giver politikerne vigtig viden om forskellige aspekter af en sag eller holdninger til kommende EU-lovgivning. Derfor prioriterer medlemmer af Europa-Parlamentet tid på at mødes med mange forskellige personer. Det kan være besøgsgrupper af fx gymnasieelever, journalister eller partimedlemmer. Det kan være personer, som repræsenterer en sag, en organisation eller en virksomhed. Eller det kan være repræsentanter for lande (fx ambassadører) eller for EU-institutioner (fx EU-kommissærer eller disses medarbejdere). Medlemmernes medarbejdere deltager også fra tid til anden i lignende møder på vegne af medlemmet.

 

Alle disse møder giver medlemmerne af Europa-Parlamentet viden, som de kan vælge at bruge i deres arbejde.

 

De danske Socialdemokrater støtter større åbenhed om Europa-Parlamentets arbejde og har derfor valgt at lægge flere møder frem end reglerne kræver. Der er mange forskellige interesser, der ønsker at påvirke vores arbejde, og det vil vi gerne give et indblik i.

 

Hverdagen som medlem af Europa-Parlamentet er mangfoldig og fyldt med mange forskellige møder og aktiviteter. Vi har besøgsgrupper på besøg, deltager i arbejdsgrupper mødes med partibaglandet i Danmark bare for at nævne lidt af vores aktiviteter. Hvis du har nogle spørgsmål, eller vil vide mere om, hvem jeg mødes med, er du velkommen til at kontakte mig.